Dodatečné skonto přijaté faktury

 

Nelze vrátit úhradu dokladu na interním dokladu - v kartě Položky se volba "Vrátit úhrady" nenabízí.

Máme došlou fakturu, kterou jsme včas zaplatili (platili jsme již sníženou platbu o částku skonta) - dodavatel nám na zbývající část pošle potvrzení.

Zadali jsme tedy interní doklad, typu Bankovní výpis, kde jsme "doplatili" zbývající část přijaté faktury.

Bohužel jsme zjistili, že se tato částka neukazuje v našem speciálním formuláři na zjištění nákladů a výnosů zakázky. Asi proto, že na interním dokladu chyběla firma. Takže jsme změnili typ interního dokladu na Interní doklad a dodavatele doplnili. Položka se však stejně neukazuje v nákladech. Chceme to vyřešit jinak, ale už nejde vrátit ta úhrada, položka je ve stavu "OK" a v místní nabídce se nenabízí "Vrátit úhradu".

Potřebujeme tedy interní doklad vztáhnout ke skontu přijaté faktury, ale zároveň, aby se nabízel jako náklad na tiskovém formuláři, který máme pro tento účel vytvořen.

 

Řešení
V interním dokladu je potřeba mít položky nastavené na Zobrazit: "Úhrada faktury" a nikoliv "Vše", což se nastavilo po změně typu dokladu. Změňte tedy v poli Zobrazit hodnotu na "Úhrada faktury" a platba už půjde vrátit.

Nicméně v tiskovém formuláři se stejně nemusí objevit, protože záleží na té konkrétní potřebě a také aktuální definici tiskového formuláře. To by bylo vhodné zkonzultovat.

Vzhledem k tomu, že se náklady objevují obvykle na základě došlých faktur, bylo by možné zadat to dodatečné skonto jako Dobropis, například do extra knihy v Agendě Přijaté doklady pro tyto účely vytvořenou, klidně doklad nazvat nikoliv jako Dobropis, ale jako Skonto a dobropis vztáhnout k zakázce (u položky dobropisu uvést číslo zakázky), zaúčtovat ho a pak standardně spárovat s původní částečně zaplacenou fakturou pomocí interního dokladu už jako standardní zápočet.