spav_indexdefrag2


Provede online (zpracovávané tabulky zůstávají uživatelům k dispozici) defragmentaci všech indexů ve všech tabulkách všech databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe:

spav_indexdefrag2
[@CisloDat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chci provést defragmentaci indexů.

Příklad:

spav_indexdefrag2 @CisloDat=1

spav_indexdefrag2 1

Provede defragmentaci všech indexů v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct).

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_indexdefrag.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést defragmentaci.