Runtime MS Access 2003

Potřebuji zaměnit runtime - můžu jen tak, nebo je nutná celá přeinstalace?
Nemůžu to tam jenom nakopírovat?

 

Řešení:
Při změně Runtimu je třeba nejdříve vše odebrat a pak nainstalovat ve správném pořadí - Runtime MS Access 2003, Vario 11 a nakonec doplňky Vario.