Modul Manager nelze spustit

Otevření modulu skončí chybovou hláškou "Akce OpenForm byla zrušena", "Nelze vytvořit objekt…", "Objekt není nastaven." a podobně. Tyto chyby jsou způsobeny nekompatibilní verzí knihovny comctl32.dll. Chybu lze odstranit následujícím způsobem:

1. Ze složky [Instalační cd Varia]\Servis\ Systemove_dll zkopírujte soubory comctl32.dll a comctl32.ocx do systémové složky (C:\Windows\System, C:\Winnt\System32 a podobně) - zrušte jejich vlastnost "Jen pro čtení".

2. Pokud to nepomůže, zkuste registraci knihoven. Provádí se programem Regsvr32.exe (ten je také na CD) tak, že do příkazového řádku (Start / Spustit...) napíšete program Regsvr32.exe s parametrem knihovny, kterou chcete registrovat:

Regsvr32.exe C:\Windows\System\comctl32.dll

3. Pokud to nepomůže, zkuste ještě registraci OCX knihovny:

Regsvr32.exe C:\Windows\System\comctl32.ocx

4. Pokud ani toto nepomůže, zkuste zkopírovat a zaregistrovat soubor comcat.dll.

5. Pokud ani tento krok nepomůže, je chyba v nekompatibilitě mezi jinými knihovnami. Může se jednat o různé jazykové verze a podobně.