Vyjádření k TF Přehled o výši pojistného od roku 2008

 

Od roku 2008 se tiskne TF Přehled o výši pojistného jen s díly A a B (do loňského roku se tiskly díly A, B a C, přičemž na sociální správu se odesílaly díly A a B).

 

Řešení:

TF Přehled o výši pojistného pro velké organizace byl zhotoven podle vzoru zveřejněného na stránkách ČSSZ. Tento vzor má pouze díly A a B. Originální papírový formulář zatím není k dispozici. Dle ujištění ze strany sociální správy (konzultováno přímo s vedoucí metodiky PSSZ) bude na organizacích vyžadováno pouze jedno vyhotovení tohoto formuláře.