ON-LINE čtečky v prodejně

 

 

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PRO MODUL PRODEJNA

 

Instalace a používání je popsáno v článku Prodejna.

 

Zákaznický displej

Prodejna pracuje s nejrozšířenějším typem zákaznických displejů. Jde o dvouřádkový display (2 × 20 znaků) s řídící sadou DSP-800. Kódování češtiny musí být Latin 2 (pozor: dříve dodávané displeje mohou mít například kódování bří. Kamenických nebo žádnou podporu češtiny). Displej musí být připojen přes sériové rozhraní.

Prodejna zapisuje na displej vždy 40 znaků. Pokud by docházelo k posouvání textu na displeji nebo jiným problémům může Prodejna posílat před každým textem sekvenci řídících znaků. Znaky se zapíší přímo do ini souboru Prodejny do sekce [Periferie] takto:
ResetDisplaye=&H04;&H01;&H50;&H31;&H17
kde ResetDisplaye je název hodnoty a &H04;&H01;&H50;&H31;&H17 je sekvence znaků v HEX oddělených středníkem.

 

Čtečka čárových kódů

 

Předpokládá se použití libovolného scanneru čárových kódů, který se zapojí mezi klávesnici a počítač (čtečka funguje jako emulace klávesnice). Toto zapojení dovoluje rovnocenné zadání kódů jak z klávesnice, tak ze čtečky. Na trhu jsou dostupné i čtečky které neemulují klávesnici (nejsou připojeny mezi klávesnici a počítač). Většinou jsou připojeny na sériový port, USB, u těchto čteček však není 100% zaručena požadovaná funkčnost, pro využití v modulu prodejna je nedoporučujeme.Čtečku je potřeba nastavit tak, aby každý sejmutý kód byl ukončen zasláním Enter.

 

Obvykle toto nastavení "který znak se má generovat po zapsání kódu" provádí Výrobce čtečky nebo má uživatel k dispozici manuál ke čtečce, pomocí kterého to může nastavit.

 

Tiskárny

Pro tisk paragonů lze použít v podstatě libovolnou tiskárnu, která umí tisknout česky z windows. Nejlépe STAR a EPSON, paralelní port (lpt), sériový port (com), s funkčním ovladačem do Windows (textový režim a čeština).
Pokud ovladač nebude k dispozici je třeba preferovat tiskárnu na paralelní port (lpt). V tomto případě by se nemohl použít standardní tiskový formulář účtenky, ale formulář by se musel naprogramovat. Funguje to tak, že formulář zapíše pole do souboru a ten vytiskneme na tiskárnu.
V případě sériového portu je situace složitější, protože soubor nejde jednoduše vytisknout, ale je potřeba posílat obsah souboru byte po bytu na port. U sériového portu je to tedy složitější s naprogramováním pro korektní tisk. Náklady na programování tohoto tisku by mohly převýšit náklady použité ke koupi tiskárny :-).

Rozhodně doporučujeme vyzkoušet tisk standardních výstupů s dostatečným předstihem před zahájením provozu.

 

Pokladní zásuvka

Ovládání zásuvky bývá:

1) sériovým rozhraním (kabelem od zásuvky přímo k PC)

2) z tiskárny (kabelem od zásuvky k tiskárně):

 

1) Sériovým rozhraním

U ovládání sériovým rozhraním je vhodné zakoupit zásuvku spolu s kompatibilním displejem. Zásuvka se zapojí k displeji takže je potřeba pouze jeden sériový port.
Nekompatibilní zásuvky lze zapojit do druhého portu (pokud je k dispozici).

Nastavení v Prodejně:

modul Prodejna->menu Nastavení->karta Periferie – zde se do pole Zásuvka vybere port, kterým je připojena, dále do pole Otevření se zadá kód (tento kód bývá číselný např. 0001011). Tento kód se zjistí z návodu zásuvky.

 

2) Z tiskárny

Některé pokladní tiskárny umožňují jejich připojení. Tento způsob vyžaduje zakoupení zásuvky spolu s kompatibilní tiskárnou.

a) Z tiskárny, která je připojena k paralelnímu portu PC

Otevírání pokladní zásuvky přes tiskárnu, která je připojena k paralelnímu portu PC:
je potřeba zjistit příkaz tiskárny, kterým se otevírá zásuvka. Měl by být součástí dokumentace k tiskárně. Většinou je v hexadecimálních číslech. Tato čísla v desítkové soustavě odpovídají pozici znaku v ASCCI tabulce. Znaky z ASCCI tabulky je potřeba uložit do txt souboru (nejlépe pomocí hexa editoru). Pak je nutné vytvořit soubor bat, který bude obsahovat příkaz copy /b "...cestu k souboru txt + i název souboru...." LPT1
Cestu k souboru bat i s názvem souboru bat zapište do pole Otevření v nastavení Prodejny.

Nastavení v Prodejně:

modul Prodejna->menu Nastavení->karta Periferie –pole Zásuvka bude prázdné, do pole Otevření se zadá cesta na soubor bat. V souboru bat je přednastaveno toto „copy /b C:\...\Tisk.txt lpt1“. Musíte tedy upravit cestu na soubor Tisk.txt (pozor, cesta na soubor Tisk.txt musí být v uvozovkách, pokud v názvu složek jsou mezery) a číslo portu.