Hláška o duplicitním klíči

1. Situace: nelze vytvořit nový záznam (doklad, firmu, katalogovou položku...)

Hláška: "Nelze vytvořit doklad číslo '200910001' protože doklad s tímto číslem již existuje."

Řešení: zkontrolovat nastavení číselné řady u právě vystavovaného dokladu.

Je možné, že tento doklad byl vytvořen a pak přesunut do jiného roku a číslo mu zůstalo. Vario neumožňuje mít v systému 2 doklady se stejným číslem (identifikátorem).

Pokud snad není vidět a není možné ho najít, vyzkoušejte ho vyhledat přes menu Úpravy / Najít záznam - zkuste vyhledat podle čísla dokladu v agendě (neomezujte hledání na knihu), pokud bude nalezen, můžete ho otevřít a zkontrolujte DATUM dokladu a přes dialog Více datumů (tlačítko se třemi tečkami vedle pole Datum) ještě hodnotu pole ROK a také hodnotu v poli Kniha (šedé pole vedle pole Doklad), tak můžete zjistit, proč se doklad nezobrazuje, kde jste ho očekávali.

Pokud ho systém nenajde, zkuste ještě hledat v jiných agendách: je možné, že někdo nastavil stejnou řadu i u jiné knihy z jiné agendy....

 

 

2. Situace: Nelze vytvořit záznam - obvykle podle jiného záznamu (fakturovat zakázku, kopírovat doklad podle jiného...)

Hláška: "Požadované změny tabulky nebyly úspěšné, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo relaci. Změňte hodnoty v polích obsahující duplicitní údaje nebo odstraňte či znovu nadefinujte index tak, aby mohl obsahovat duplicitní hodnoty a poté operaci opakujte."

Pokud máte data na SQL serveru je pravděpodobně tento začátek hlášky:

"ODBC neúspěšné volání. Podrobnosti: [microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'aaaaaPolozky_dokladu_PK'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Polozky_dokladu'....... "

 

Řešení: zkontrolovat nastavení výchozí šablony

Je pravděpodobné, že máte jako výchozí šablonu pro zázanmy v knize připravenou šablonu, která je nastavena jako: "Při založení záznamu se vyplní položky podle šablony" a na kartě "Vyplnit položky" máte nadefinované, že při vytvoření nového dokladu do knihy už budou připraveny a vyplněny položky.

Ovšem pokud se vytváří doklad podle jiného, očekává se vytvoření položek kopií podle požadovaného dokladu, a zde systém narazí na to, že položka č. 1 už existuje a nelze ji tedy založit znovu.

Doporučení: NENASTAVUJTE JAKO "VÝCHOZÍ ŠABLONU KNIHY" ŠABLONU, U KTERÉ JIŽ VYPLNÍTE POLOŽKY.

Tuto šablonu můžete použít, ale nikoliv jako výchozí, ale jako další a budete jí používat funkcí Soubor / Nový záznam... kde si tuto vzorovou vyberete. Výchozí šablonou knihy musí zůstat šablona bez vyplněných položek (samozřejmě to platí jen v případě, že se do knihy mohou vystavovat doklady i jinak než tlačítkem Nový (CTRL + N) - tedy třeba fakturací zakázky, výdejky, funckí Vystavit daňový doklad o přijetí platby, kopírováním ...).