spav_dejpravarw_allusers

Vytvoří databázové uživatele v databázích Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) a nastaví jim role db_data_reader a db_data_writer k databázím Varia. Seznam vytvořených databázových uživatelů odpovídá seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru.

Syntaxe:

spav_dejpravarw_allusers
[@Cislodat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@Cislodat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro kterou chci nastavit oprávnění.

Příklad:

spav_dejpravarw_allusers @Cislodat=1

spav_dejpravarw_allusers 1

Vytvoří v databázích účetní jednotky s číslem 1 všechny uživatele nalezené v seznamu přihlašovacích účtů SQL serveru a nastaví jim roli db_data_reader a db_data_writer 

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_dejpravarw.