Evidenční listy důchodového pojištění

Doba účasti, po kterou žena pobírala peněžitou pomoc v mateřství (kód M)

 

V agendě Personalistika, dialog Pracovník, karta Pracovní poměry, vybrat pracovní poměr, tlačítko Upravit, dialog Pracovní poměry, karta Obecné je vpravo dole tlačítko Vyřazení. Po jeho aktivaci se objeví tabulka, kde do sloupce Od doplníte datum od, v sloupci Do datum do a v sloupci Důvod vyřazení PPM.