Převod uživatelských účtů mezi SQL servery

Pokud převádíte data z jednoho SQL serveru na druhý, je potřeba zajistit i převod/znovuvytvoření uživatelských účtů SQL serveru. Jednou z možností je použití uložené procedury sp_help_revlogin, jejímž úkolem je vytvořit skript obsahující příkazy pro vytvoření uživatelských účtů na novém SQL serveru včetně jejich hesel, SID, výchozích databází a serverových rolí.

 

Tyto procedury jsou modifikovanými verzemi procedur uvedených na stránkách Microsoftu http://support.microsoft.com/kb/246133 a http://support.microsoft.com/kb/918992/.

 

Podle verze SQL serveru, který používáte a verze, na kterou budete data převádět, vyberte SQL skript, jejž spustíte nad databází master stávajícího SQL serveru. Pro převod uživatelských účtů

z MSSQL2000 na MSSQL2000 použijte skript sp_help_revlogin_2000_2000.sql, pro převod
z MSSQL2000 na MSSQL2005 použijte skript sp_help_revlogin_2000_2005.sql a pro převod
z MSSQL2005 na MSSQL2005 použijte skript sp_help_revlogin_2005_2005.sql.

Skripty, jež jsou umístěny v adresáři Sql\Transfer_loginu instalačního CD, vytvoří v databázi
master dvě procedury: sp_hexadecimal a sp_help_revlogin.

 

1) Pro vyskriptování všech uživatelských účtů spusťte proceduru sp_help_revlogin bez parametrů.

2) Pro vyskriptování konkrétního uživatelského účt spusťte proceduru sp_help_revlogin s parametrem @login_name.

3) Vytvořený skript spusťte na cílovém serveru, přičemž případné chyby je možno ignorovat.