Doporučená konfigurace serveru pro provoz terminálových služeb

Pro provoz Varia na Terminal serveru doporučujeme následující konfiguraci:

 

Software:

MS Windows® 2003 server (NE SBS, které nepodporuje TS v aplikačním režimu) nebo Windows®  2008 (R2) server.

 

Hardware:

- RAM - 1 až 4 GB - (MS Windows® 2003 Server Standard podporuje max. 4 GB RAM, MS Windows® 2003 Server Enterprise až 64 GB - viz. http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/features/comparefeatures.mspx)
- Procesor - 1x až 4x Intel Pentium® IV (nebo Xeon) 2,4GHz, nebo výkonnější - (MS Windows® 2003 Server Standard podporuje max. 4 procesory, MS Windows® 2003 Server Enterprise až 16 - viz. http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/features/comparefeatures.mspx)
- Rychlý(é) disk(y) s dostatečnou kapacitou (alespoň 256 MB na uživatele)

Nárůst požadavků na procesor v závislosti na počtu uživatelů není lineární, neboť podstatná část procesorového času bývá nevyužita. Přesto však lze zjednodušeně říci, že pro každého přihlášeného uživatele je potřeba minimálně 1/10 jednoho procesoru a 128 MB RAM. To znamená, že do 10ti uživatelů by měl stačit 1GB RAM a 1 procesor, do 20ti 2 GB RAM a 2 procesory, atd. Doporučujeme počítat s nutností budoucího navýšení HW a v případě velkého počtu uživatelů i s nutností rozložení zátěže na více serverů. Pokud používáte zároveň SQL server a na Terminal serveru je přihlášen velký počet uživatelů, doporučujeme propojení Terminal serveru a SQL serveru pomocí 1000Base-T ethernetu. 

Pro použití terminálových služeb doporučujeme použití vyhrazeného serveru.