Propojení Altus Vario s internetovým obchodem

Tento článek popisuje, jak propojit internetový obchod se systémem Altus VARIO. Zaměřuje se na popis datové struktury potřebný pro výměnu dat mezi obchodem a Variem.

Existují hotová řešení, jejich přehled naleznete v sekci Řešení e-obchody.

Internetový obchod a Altus VARIO

Altus VARIO je základním nástrojem pro řízení obchodních agend. S prodejem v internetovém obchodě přímo souvisí tyto části:

 • katalog zboží, ceníky a sklady,
 • knihy došlých objednávek (dále také zakázky),
 • adresář (zákazníci) a
 • knihy prodejních dokladů (faktury a pokladní doklady, dále jen faktury).

Tento popis je zaměřen na výměnu dat těchto agend mezi Variem a internetovým obchodem.

Data Varia a data obchodu

Máme dvě databáze. Jedna databáze jsou data Varia. Druhá je databáze obchodu. Mezi těmito databázemi musí být zajištěna komunikace. Komunikaci zajistí program, vytvořený dodavatelem (dále jen programátor), který programuje výměnu dat.

Databáze Varia

Tato databáze je umístěna ve firemní síti. Od internetu je oddělena firewallem. Přístup z internetu do sítě není povolen. Přístup z firemní sítě do internetu je povolen. Pokud chcete zajistit spolupráci s obchodem, máte 2 možnosti:

 1. Povolit přístup pro konkrétní aplikaci, která běží na konkrétním serveru (na konkrétní port, pro konkrétní protokol atd. - zkrátka přístup chráněný autorizací).
 2. Přístup nepovolit a veškerou komunikaci iniciovat z vnitřní sítě.

První možnost budeme označovat obousměrná komunikace, druhý jednosměrná komunikace.

Databáze Varia, ze které budete číst data, se jmenuje Data0001 (kde 0001 je číslo dat a může se lišit podle nastavení.)

Databáze obchodu

Je umístěna na serveru, který je "na internetu". Na tento server má rozhraní pro výměnu dat chráněné proti neoprávněnému přístupu (autorizací, povolením jen konkrétních adres apod.).

Toto je nejběžnější uspořádání. Samozřejmě je možné zvolit i jiné, jeho návrh však svěřte pouze lidem, kteří mají hluboké zkušenosti s webovými aplikacemi a jejich zabezpečením.

Výměna dat mezi databázemi

Jednosměrná výměna

Je jednodušší, ale má dvě omezení. Volání inicializuje program z firemní sítě. Může odeslat data do obchodu (zboží) a může si data z obchodu stáhnout (objednávky). Program se musí v nastavených intervalech dotazovat obchodu na nové objednávky. To znamená buďto časté zbytečné dotazy (žádná objednávka) nebo zbytečnou prodlevu při malé četnosti. Druhé omezení je v tom, že obchod nemůže zjišťovat aktuální stav (skladu, objednávky).

Obousměrná výměna

Je složitější, ale přináší výhodu okamžité reakce bez zbytečných volání.

Poznámka: jsou možná i jiná řešení, například odesílání objednávek e-mailem. K jejich realizaci však nepotřebujete článek o komunikaci mezi obchodem a Variem.

Program pro výměnu dat

Můžete zvolit různá řešení a technologie. My například preferujeme výměnu dat ve formátu XML prostřednictvím protokolu HTTP. Takový program lze napsat v různých jazycích na různých platformách - záleží na jen programátorovi a technických možnostech. Jediným omezením je, že program na straně databáze Varia musí být schopen pracovat s databázemi MS SQL nebo MS Access (podle toho co používáte). Na straně obchodu záleží na platformě, na které běží server (ASP, PHP, .NET, Java). Také existují řešení využívající pouze Transact SQL a možnosti vzdálené komunikace MS SQL serveru. Zvolená technologie není předmětem tohoto článku. Výběr je věcí zadavatele a programátora.

Program poběží na nějakém serveru ve firemní síti. Bude mít přístup k databázi Varia (aplikace Varia nepotřebuje - vario zde nemusí být nainstalované). Bude moci odesílat data na internet - na rozhraní obchodu. V případě obousměrné komunikace bude navíc naslouchat na konkrétním portu, aby zpracoval požadavky obchodu. V případě obousměrné komunikace bude server umístěn v DMZ zóně firemní sítě.

Poznámka: pokud nevíte, co je DMZ, nejste kvalifikováni tvořit program pro oboustrannou výměnu. Můžete samozřejmě volit i jiný způsob, ale opět: je potřeba mít dostatečné znalosti se zabezpečením. U jednostranné výměny, pokud jí realizujete odesíláním dat přes HTTP, v podstatě nebezpečí na straně firemní sítě nehrozí. Obchod musí být zabezpečen v obou případech.

Tip: Na platformě Windows vystačíte pro jednosměrnou komunikaci s knihovnami DAO nebo ADO pro čtení dat a MS XML pro odeslání dat přes HTTP. Pro obousměrnou komunikaci budete navíc potřebovat knihovnu Winsock nebo vytvořit místo programu aplikaci pro ISS server (.asp nebo .aspx) - ten zajistí příjem volání obchodu. Také můžete použít .NETremoting.

Obchodní procesy

Předpokládáme následující rozdělení rolí:

 1. V systému Altus VARIO vzniká a udržuje se katalog zboží s ceníky, vede se v něm sklad a vystavují se faktury.
 2. V obchodě vznikají objednávky.
 3. Adresář - zákazníci, mohou vznikat v obchodě i ve Variu.

Důležité je kde záznamy vznikají. Pokud vznikají na jedné straně a na druhou stranu se odesílá jen jejich kopie, je úloha snadná. V tomto upořádání se dají snadno zvládnout body 1 a 2.

Pokud však mají záznamy vznikat na obou stranách je zde riziko duplicit a konfliktů. Proto se snažte navrhnout obchodní logiku tak, aby vždy vznik a zánik záznamů řídila vždy jen jedna strana. U některých obchodů zejména B2B se nevyhnete řešení podle bodu 3. Budete muset zajistit "spárování" kontaktů, které již máte ve Variu a které se zaregistrují do obchodu.

Následující popis bude předpokládat tento postup:

Ve Variu vytvoříte

 • katalog zboží,
 • ceníky,
 • stromovou strukturu kategorií produktů a zařadíte do ní produkty.

Tyto záznamy budete měnit jen ve Variu a budete je odesílat do obchodu (po každé změně, pravidelně - dle vás).

Zákazníci budou nakupovat. Obchod bude:

 • zjišťovat aktuální stav skladu ve Variu (záleží, jestli jim to obchod umožní),
 • vystavovat objednávky.

Stav skladu můžete zjišťovat obousměrnou komunikací nebo jej pravidelně posílat do obchodu. Objednávky se budou "stahovat" do Varia do knihy agendy Zakázky.

Poznámka: Vario obsahuje agendy Zakázky a Objednávky. Pro uživatele obchodu je objednávka, to co nakupuje. Pro uživatele Varia je objednávka, to co kupuje u dodavatele a zakázka, to co prodává zákazníkovi. Protože tento článek se nezabývá nákupem zboží ve Variu, tak budeme-li hovořit o objednávce, rozumíme tím objednávku v internetovém obchodě a zakázku ve Variu. Nebo-li zakázka = došlá objednávka.

Obchodníci budou:

 • vyřizovat zakázky Ve Variu,
 • vystavovat faktury ze zakázek a vydávat zboží.

Zákazníci mohou:

 • zjišťovat stav objednávky

Vydávání zboží ze skladu a úhrady dokladů řídí Vario bez vazby na obchod.

Katalog

Určete, jak odlišíte zboží určené do obchodu. Záznamy v katalogu jsou produkty. Produkty jsou v tomto případě zboží. Katalog je členěn do knih. Doporučujeme určit jednu nebo více knih jako knihy, které budou obsahovat produkty určené pro internetový obchod. Produkty, které se nemají objevit v obchodu, přesunete do jiného katalogu nebo označíte Nabízet v dokladech.

Další možností, která stojí za zvážením, je prohlásit, že do obchodu se budou předávat jen produkty zařazené ve stromových kategoriích. Tato možnost je v kapitole Kategorie uvedené níže.

Výběr záznamů z katalogu pak zajistíte dotazem (nad databází Data0001 viz výše):

SELECT Katalog.*
FROM Katalog
WHERE (((Katalog.Kniha)="NázevKatalogu") AND ((Katalog.Nabizet_v_dokladech)=True));

Budete pravděpodobně chtít tato pole:

Pole

Titulek

Popis

Produkt

 

Identifikátor položky katalogu, text

Popis

 

Název zboží/výrobku/služby

Katalogove_cislo

Katalogové číslo

Katalogové číslo položky

Carovy_kod

Čárový kód

Čárový kód výrobce

Vyrobce

Výrobce

Výrobce produktu

Zeme_puvodu

Země původu

ISO kód země původu

Jednotky

 

Jednotky (Kusy, Litry, Kilogramy, ...)

Zakladni_jednotka

Základní jednotka

Základní měrná jednotka (Litr, Kilogram, ...)

Mnozstvi_zakladnich_jednotek

Množství základních jednotek

Množství základních jednotek v jednotce produktu

Druh_baleni

Druh balení

Druh balení nebo počet kusů v balení

Hmotnost

 

Hmotnost zboží/výrobku (pro určení způsobu dopravy)

Sazba_DPH

Sazba DPH

Sazba DPH v procentech

Datum_uvedeni

Datum uvedení

Datum uvedení produktu na trh (novinka)

Zaruka

Záruka

Záruční doba v měsících

Internet

 

Adresa stránky produktu na internetu

Obrazek

Obrázek

Velký obrázek produktu

Obrazek_maly

Obrázek malý

Náhledový obrázek produktu

Text

 

Popis produktu

Format_textu

Formát textu

0 Text, 1 HTML

Datum_aktualizace

Datum aktualizace

Datum poslední aktualizace záznamu

ZXID_katalog

 

ID záznamu pro potřeby zákaznických externích aplikací

Produkt je primární klíč, jednoznačný identifikátor. Je textový a uživatelé jej mohou změnit. Pokud Vám toto nevyhovuje, můžete místo něj použít pole ZXID_katalog. Toto pole je číslo a musíte si jej sami naplnit. Vario jej nepoužívá, ale může jej používat externí aplikace.

Obrazek, Obrazek_maly: textová pole, která mohou obsahovat URL obrázku. Můžete také zvolit jinou taktiku - například se obrázky budou jmenovat produkt.jpg (kde produkt je identifikátor produktu) a obchod si obrázky najde sám. Obrázky ukládejte do složek na disku, ne do databáze Varia (i když i toto je možné, viz karta Dokumenty v katalogu a databáze DOLE0001).

Text: rozšířené popisy produktu veďte ve Variu, ať máte vše na jednom místě. Pokud chcete využít HTML formátování, můžete - viz pole Format_textu.

Ostatní údaje, které nejsou v tabulce výše. Například výška, šířka, úhlopříčka. Musíte si rozmyslet kam tyto údaje uložit. Vario pro ně nabízí uživatelská pole Údaj 1, Údaj 2, Počet 1, Počet 2. Můžete například uložit více dat do textového pole Údaj 1 a oddělit je středníky. Program pro výměnu je potom rozdělí a odešle strukturovaně. Pro strukturování dat lze využít doplňky pro pohodlné zadávání nebo vlastní tabulky (viz SDK).

Ceník

Vario umožňuje definovat libovolný počet nákupních a prodejních ceníků. Pro výměnu s obchodem stačí určit, který ceník nebo ceníky obsahují ceny určené pro obchod. Ceník se ve Variu založí a nadefinuje (určí se název, nastaví se zda obsahuje ceny s DPH nebo bez DPH). Potom se do něj vloží produkty a ceny (lze vypočítat). Dotaz pro získání cen je:

SELECT Cenik.Produkt, Cenik.Cena
FROM Cenik
WHERE (((Cenik.Cenik)="NazevCeniku"));

Pokud používáte různé ceny, můžete určit více ceníků. Například "Zákazník", "Registrovaný zákazník", "Dealer". Potom získáte tři úrovně cen voláním výše uvedeného dotazu pro každý ceník zvlášť. Nebo můžete ceny počítat v obchodě ze základního ceníku aplikováním slevy.

Často má obchod cenu uvedenou přímo v tabulce zboží. Potom si budete zřejmě muset nejprve načíst do nějaké dočasné tabulky nebo do paměti katalog a doplnit ceny. Nebo udělat dotaz, který spojí (JOIN) katalog a ceník.

Poznámka: Vario dále umožňuje určit ceník pro konkrétního zákazníka a definovat slevy. Pokud chcete tyto údaje využívat v obchodu najdete pole Cenik v tabulce Firmy a slev v tabulkách Slevy a Slevy_sazby.

Strom kategorií

Strom kategorií nadefinujete ve Variu v modulu Sklad. Kategorie jsou uloženy v tabulce Kategorie. Kategorie 1. úrovně získáte dotazem:

SELECT Kategorie.ID_kategorie, Kategorie.Kategorie, Kategorie.Poradi
FROM Kategorie
WHERE (((Kategorie.Nadrizena_kategorie)=0))
ORDER BY Kategorie.Poradi;

Kde

ID_kategorie je číslo, primární klíč kategorie,

Kategorie je popis, název a

Poradi je vám jasné.

Podřízené kategorie se získají dotazem:

SELECT Kategorie.ID_kategorie, Kategorie.Kategorie, Kategorie.Nadrizena_kategorie , Kategorie.Poradi
FROM Kategorie
WHERE (((Kategorie.Nadrizena_kategorie)=11))
ORDER BY Kategorie.Poradi;

kde 11 je ID_kategorie nadřízené kategorie.

Dále musíte zjistit, které produkty jsou zařazeny v které kategorii. Dotaz je snadný:

SELECT Kategorie_produkty.Produkt, Kategorie_produkty.ID_Kategorie
FROM Kategorie_produkty;

Produkt je samozřejmě identifikátor produktu z katalogu.

Pokud byste chtěli vybírat do obchodu jen produkty zařazené v kategoriích, můžete použít dotaz:

SELECT DISTINCTROW Katalog.*
FROM Katalog INNER JOIN Kategorie_produkty ON Katalog.Produkt = Kategorie_produkty.Produkt;

místo dotazu uvedeného v kapitole Katalog.

Sklad

Nejprve musíte určit, na kterém skladu se nacházejí produkty pro obchod. Stav skladu potom zjistíte dotazem:

SELECT Sklad.Skladem
FROM Sklad
WHERE (((Sklad.Produkt)="IdentifikátorProduktu") AND ((Sklad.Kniha)="NázevSkladu"));

Objednávky (= zakázky)

Obchod vystaví objednávku. Vypočte správně cenu (použije cenu z ceníku, objednané množství a sazbu DPH z katalogu). Přidá položky za dopravu a podobně. Objednávku zapíšete přímo do Varia.

Nejprve určíte ve Variu knihu v agendě zakázky, do které se budou zapisovat objednávky z webu. Kniha se bude jmenovat například Zakázky eShop. Uživatelům zrušíte oprávnění přidávat záznamy. Obchod by měl zajistit číslování objednávek jedinečnou číselnou řadou. Pokud to nezajišťuje, zajistíte to komunikačním programem. Číselná řada musí být taková, aby nemohlo dojít k duplicitnímu přidělení čísla s nějakou agendou dokladů ve Variu.

Například číslujte objednávky: WEB-2005-000001, WEB-2005-000002 atd.

Došlou objednávku zapište do databáze Data0001 do tabulky doklady takto:

Pole

Příklad

Popis

Typ

Velikost

Cislo_dokladu

WEB-2005-0001

Číslo dokladu

Text

30

Doklad

Zakázka

Název dokladu (Faktura, Zálohová faktura, Pokladní doklad, Výpis k účtu, ...)

Text

30

Typ_dokladu

ZZ

faktury: FV, FP, ZP, ZV; dobropisy: DV, DP; banka: BP, BV; pokladna: PP, PV; sklad: SP, SV, SI; JCD: JC; Interní: ID; Zakázky: ZZ, ZN, ZO

Text

2

Variabilni_symbol

eObchod0055

Číslo objednávky, které si zadal uživatel.

Text

30

Kniha

Zakázky eShop

Kniha, do které doklad patří

Text

30

Rok

2005

Účetní nebo hospodářský rok

Integer

2

Text

Vzkaz uživatele zkrácený na 255 znaků

Text uvedený nad položkami faktury

Text

255

Datum

8.12.2005

Datum vystavení/přijetí dokladu

Date / Time

8

Zpusob_uhrady

Dobírka

Způsob úhrady dokladu (v hotovosti, převodem, zálohovou fakturou...)

Text

30

PV

1

Příjem +1, Výdej -1, Stornováno 0

Integer

2

Celkem_bez_DPH

1 000

Celková částka bez DPH

Currency

8

Celkem_s_DPH

1 190

Celková částka s DPH

Currency

8

Zaokrouhleni

0

Zaokrouhlení celkové částky

Currency

8

Pozadovana_zaloha

0

Požadavek na platbu předem

Currency

8

Celkem

1 190

Celková částka k úhradě (bez uhrazené zálohy), včetně DPH

Currency

8

Celkem_bez_DPH_m

1 000

Celková částka bez DPH v sekundární měně

Currency

8

Celkem_s_DPH_m

1 190

Celková částka s DPH v sekundární měně

Currency

8

Zaokrouhleni_m

0

Zaokrouhlení celkové částky v sekundární měně

Currency

8

Pozadovana_zaloha_m

0

Požadavek na platbu předem

Currency

8

Celkem_m

1 190

Celková částka k úhradě (bez uhrazené zálohy), včetně DPH v sekundární měně

Currency

8

Kurs

1

Kurs měny

Single

4

Mnozstvi_meny

1

Množství cizí měny ke kursu

Long

4

Zaokrouhlovat_DPH

0,01

Řád zaokrouhlení součtu (0,1; 0,01) - nastavte v souladu s výpočtem v obchodu a knihou faktur

Single

4

Zaokrouhlovat_soucet

0,1

Řád zaokrouhlení součtu (100; 10; 1; 0,1; 0,01) - nastavte v souladu s výpočtem v obchodu a knihou faktur

Single

4

Urok

0,01

Úrok za den prodlení platby

Single

4

Firma

 

Identifikátor firmy - jen pokud exituje v Adresáři Varia, zpravidla pouze pro B2B nebo registrované zákazníky

Text

30

Nazev_firmy

Nějaká s.r.o.

Název firmy

Text

100

Jmeno

Václav První

Titul, jméno a příjmení osoby

Text

60

Adresa

Václavské nám. 10

110 00 Praha 1

Adresa - ulice a číslo, PSČ Město, Stát

Text

200

Adresa_sidlo

 

Adresa sídla (jen pokud se liší od adresy výše)

Text

200

Adresa_zbozi_dorucit

 

Adresa doručení zboží (jen pokud se liší od adresy výše)

Text

200

ICO

123456

IČO

Text

20

DIC

CZ123456

DIČ

Text

20

Telefon

123 456 789

Telefon

Text

40

E_mail

vasek@pxxxx.xxx

e-mail

Text

50

Zobrazit

Bez čísla

Vše; Bez čísla; Bez DPH - dle potřeby viz karta Položky v zakázkách

Text

20

Splatnost_dni

7

Počet dní splatnosti - je pokud to je na fakturu, jinak neurčovat

Integer

2

Doprava

DPD

Označení dopravce nebo způsobu přepravy

Text

30

Dodat_najednou

False

Dodat zakázku pouze vcelku (False = 0, True = -1)

Boolean

1

Poznamky

... zbytek textu pokud byl větší než 255

Poznámky dokladu

Text

255

Datum_aktualizace

8.12.2005 14:05:55

Datum poslední aktualizace záznamu (=Now() při zápisu)

Date / Time

8

Potom vyplňte položky objednávky:

Pole

Příklad

Popis

Typ

Velikost

Cislo_dokladu

WEB-2005-0001

Identifikátor dokladu

Text

30

Polozka_dokladu

1

Identifikátor záznamu 1,2,3 atd.

Integer

2

Popis

Paměťová karta CF

Popis položky

Text

125

Cislo

CF-KODAK-1234

Číslo položky (Katalogové číslo, Číslo dokladu)

Text

30

Mnozstvi

2

Počet kusů nebo jiných jednotek

Double

8

Jednotky

Ks

Jednotky (Kusy, Litry, Kilogramy, ...)

Text

10

Cena_za_jednotku

500

Jednotková cena bez DPH

Currency

8

Cena_bez_DPH

1 000

Cena celkem bez DPH

Currency

8

DPH_celkem

190

DPH celkem

Currency

8

Cena_s_DPH

1 190

Cena celkem s DPH

Currency

8

Cena_za_jednotku_m

500

Jednotková cena bez DPH v sekundární měně

Currency

8

Cena_bez_DPH_m

1 000

Cena celkem bez DPH v sekundární měně

Currency

8

DPH_celkem_m

190

DPH celkem v sekundární měně

Currency

8

Cena_s_DPH_m

1 190

Cena celkem s DPH v sekundární měně

Currency

8

Sazba_DPH

19

Sazba DPH v procentech

Single

4

Sklad

Hlavní sklad

Název skladu (existující kniha) viz NázevSkladu

Text

30

Produkt

CFKOD1234

Identifikátor katalogové položky (spolu se skladem identifikátor skladové položky)

Text

30

Stav

Dodat

Stav položky nabývá hodnot: Dodat, Vydat, Vydáno, Fakturovat, OK

Text

20

Datum_aktualizace

8.12.2005 14:05:56

Datum poslední aktualizace záznamu

Date / Time

8

Případně přidat položku 2 atd.

Stav položky objednávky zjistíte dotazem:

SELECT Polozky_dokladu.Stav
FROM Polozky_dokladu
WHERE (((Polozky_dokladu.Cislo_dokladu)="WEB-2005-0001") AND ((Polozky_dokladu.Produkt)="CFKOD1234"));

nebo

SELECT Polozky_dokladu.Stav
FROM Polozky_dokladu
WHERE (((Polozky_dokladu.Cislo_dokladu)="WEB-2005-0001") AND ((Polozky_dokladu.Polozka_dokladu)=1));

Podle toho jestli obchod pracuje s položkou podle pořadí nebo produktu.

Adresář

Firmy můžete číst z adresáře nebo přidávat do adresáře. Musíte si určit, jak zabráníte duplicitám při duplicitní registraci nebo pokud již od Vás zákazník nakupoval. Obchody, kde nakupuje řada koncových zákazníků, asi nebude potřeba Adresář používat.

Adresář tvoří tři tabulky Firmy, Osoby a Bankovní skupiny. Má následující strukturu (jsou uvedena jen pole zajímavá pro obchod):

Firmy

Pole

Popis

Typ

Velikost

Firma

Jednoznačný identifikátor

Text

30

Kniha

Identifikátor knihy - adresáře

Text

30

Nazev_firmy

Název firmy

Text

100

Adresa

Adresa (Ulice a číslo, PSČ Město, Stát)

Text

200

Ulice

Adresa - ulice a číslo

Text

50

PSC

Adresa - PSČ

Text

10

Mesto

Adresa - město nebo obec

Text

50

Okres

Adresa - okres

Text

30

Stat

Adresa - stát

Text

30

Adresa_sidlo

Adresa sídla

Text

200

Adresa_zbozi_dorucit

Adresa doručení zboží

Text

200

Telefon_1

Telefon

Text

40

Telefon_2

Telefon

Text

40

Fax_1

Fax

Text

40

Fax_2

Fax

Text

40

E_mail

Adresa elektronické pošty

Text

50

Internet

Adresa stránky na Internetu

Text

50

ICO

IČO firmy

Text

20

DIC

DIČ firmy

Text

20

Obchodni_rejstrik

Společnost je zapsána v OR vedeným...

Text

100

Splatnost_faktur

Splatnost faktur ve dnech

Integer

2

Urok

Úrok z prodlení platby faktury

Single

4

Kredit

Výše kreditu pro odběr zboží na fakturu

Currency

8

Sleva

Název slevy nebo discount v procentech (+ sleva z katalogové prod. ceny, - přirážka ke katalogové prod. ceně)

Text

30

Cenik

Ceny podle ceníku

Text

30

Doprava

Označení dopravce nebo způsobu přepravy zboží

Text

30

Vzdalenost

Vzdálenost firmy pro určení dopravních nákladů a pod.

Integer

2

Zpusob_uhrady

Způsob úhrady dokladu (v hotovosti, převodem, zálohovou fakturou...)

Text

30

Datum_aktualizace

Datum poslední aktualizace záznamu

Date / Time

8

ZXID_firma

ID záznamu pro potřeby zákaznických externích aplikací

Long

4

Osoby

Pole

Popis

Typ

Velikost

Firma

Identifikátor firmy

Text

30

Osoba

Jednoznačný identifikátor (1,2,3,...)

Long

4

Jmeno

Titul Jméno Příjmení, Za příjmením

Text

60

Osloveni

Oslovení osoby pro korespondenci

Text

30

Titul

Titul osoby

Text

20

Krestni

Jméno osoby

Text

30

Druhe_krestni

Druhé jméno osoby

Text

30

Prijmeni

Příjmení osoby

Text

30

Za_prijmenim

Vědecký titul (například CSc.)

Text

20

Telefon

Telefon

Text

40

Mobil

Mobilní telefon

Text

40

Fax

Fax

Text

40

E_mail_osoby

Adresa elektronické pošty

Text

50

Datum_aktualizace

Datum poslední aktualizace záznamu

Date / Time

8

Prihlasovaci_jmeno

Přihlašovací jméno (k internetovému portálu)

Text

20

Heslo

Zašifrované heslo

Text

20

 Bankovní spojení

Pole

Popis

Typ

Velikost

Firma

Identifikátor firmy

Text

30

Bankovni_spojeni

Identifikátor záznamu (1,2,3,...)

Long

4

Banka

Název banky

Text

50

Cislo_uctu

Číslo účtu banky

Text

20

Kod_banky

Kód banky

Text

4

SWIFT

BIC - identifikátor banky

Text

20

IBAN

International Bank AccountNumber

Text

34

Datum_aktualizace

Datum poslední aktualizace záznamu

Date / Time

8

K čemu a jak využijte adresář, již necháváme na vás. Pokud zvládnete katalog a objednávky, bude vám jasné, jak se pracuje s adresářem.

Ostatní

Pro synchronizaci dat s obchodem můžete využít pole Datum_aktualizace z Varia. Můžete pomocí něj zjistit, které záznamy se ve Variu změnily a je potřeba odeslat je do obchodu. Toto pole se však aktualizuje, jen pokud záznam upraví uživatel prostřednictvím detailu ve Variu. Jistější metodou je ukládat si v obchodu kontrolní součet záznamu a porovnávat jej s kontrolním součtem aktuálním. U jednoduchých tabulek jako je ceník, stačí samozřejmě porovnat cenu, zjistit které záznamy přibyly, které ubyly a podle toho se zařídit.

Dobrá rada na závěr

Před tím než začnete programovat, musíte mít ujasněnou obchodní logiku. Musíte vytvořit ve Variu katalogy a ceníky a mít jednoznačně určeny obchodní procesy. Ujasněte si:

Katalog a ceny

Jak budeme organizovat produkty? Jaké katalogy použijeme, jak se budou jmenovat? Jaké stromové kategorie? Kolik ceníků budeme mít? Jak se určí cena, budeme poskytovat slevy, jaké budou podmínky? Jak aktualizovat ceníky? Jak budeme přidávat produkty? Jaký bude postup vyřazení produktu z nabídky? Kam dáme obrázky? Jak označíme produkty na hlavní stránku nebo akci?

Sklady

Kolik skladů a kde budeme mít? Jak se budou jmenovat? Budeme poskytovat informace o stavu skladu? 

Objednávky

Jak bude vyřizovat objednávky? Kam je budeme zapisovat (kniha zakázek)? Jaká bude číselná řada? Jak zjistíme, že přišla objednávka, jak jí potvrdíme? Jak zjistíme stav plnění? Budeme požadovat zálohy? Jak vystavíme zálohy do Varia a spárujeme je se zakázkou? Jak zajistíme výdej ze skladu? Kdy budeme fakturovat kdy vyskladňovat?

Tyto procesy si otestujte ve Variu dříve, než se pustíte do programování. Uvědomte si, že jediné co udělá obchod je, že Vám zapíše objednávku do zakázek Varia. To si můžete snadno nasimulovat tím, že jí vystavíte sami. Pro otestování jejího vyřízení obchod nepotřebujete.

Konfrontujete strukturu dat Varia se strukturou obchodu

Mám ve Variu všechny hodnoty, které vyžaduje obchod? Obsahuje obchod údaje, které se mají vrátit do Varia (identifikátory Produkt, Firma)? Odpovídá typ dat a velikost polí tomu co máme ve Variu?

Ujasněte si možnosti výměny dat

Budeme vyžadovat jednosměrnou nebo obousměrnou komunikaci? Máme stálé připojení k internetu? Jaké rozhraní má obchod? Jakou platformu můžeme použít? Podporuje MS SQL (případně MS Access)?