Nelze otevřít Vario - okno se hned zavře

Chyba v registrech.

Jak tento problém odstranit?

Je tu jedno prakticky otestované řešení:

Přejmenujte složku Commandbars v registru:

HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Office - 9.0 - Access - Settings - Commandbars