Faktura došlá - oprava zaokrouhlení výsledné částky v položce Součet

 

Při zadávání došlé faktury, v položce Součet, naskočí automatické zaokrouhlení částky. Pokud zaokrouhlení nechci, zadám tam nulu. Částka se opraví na nezaokrouhlenou. Fakturu uložím.

Přesto však, po opětovném otevření stejné faktury, se zaokrouhlení objeví automaticky znovu, i když jsem ho opravila a fakturu uložila. Mohli byste mi, prosim, s timto problém poradit?

 

Řešení

Je nutné, abyste si při otevření záznamu na kartě Obecné nastavila Pole "Zaokrouhlovat součet" (umístěné vpravo dole po rozbalení "Zaokrouhlovat DPH"). Zde si nastavte zaokrouhlení, které vám bude upravovat požadovanou položku.