20040119

V databázi DMzdXXXX byl odstraněn trigger Nastaveni_D provádějící kaskádová mazání v neexistující tabulce Nastaveni_doklady a opraven trigger Nastaveni_U provádějící kaskádové aktualizace do téže tabulky. Zároveň, pokud existuje, bude tabulka Nastaveni_doklady z databáze odstraněna.