spav_dejpravarw_all_dbs


Vytvoří databázového uživatele ve všech uživatelských databázích (tedy ne master, model, tempdb, msdb) a nastaví mu v nich role db_data_reader a db_data_writer.

Syntaxe:


spav_dejpravarw_all_dbs
[@uzivatel=] 'JmenoUctu'

Argumenty:

[@uzivatel=] 'JmenoUctu'

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, kterému chci nastavit oprávnění k databázím Varia.

Příklad:

spav_dejpravarw_all_dbs @uzivatel='Marie'

spav_dejpravarw_all_dbs 'Marie'

Vytvoří ve všech uživatelských databázích uživatele Marie a nastaví mu roli db_data_reader a db_data_writer 

Poznámky:


Uživatel musí mít na SQL serveru vytvořen přihlašovací účet.
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.