Sestava závazky zpětně ke dni ukazují jiná čísla než tiskový formulář

Potřeboval jsem vyčíslit závazky za firmu XY k 31. 1. 2008. Použil jsem nejdříve sestavu z tiskových formulářů a exportů Závazky zpětně ke dni a výsledek je číslo 82 miliónů. Pak jsem použil sestavu ze sestav Závazky zpětně ke dni a vyšlo mi 66 miliónů. Která sestava je v pořádku a kterou máme používat?

 

Řešení:
Sestava Závazky zpětně ke dni obsahuje pole SALDO, které ukazuje stav nezaplacené částky k zadanému datumu.

Pole Zbývá uhradit obsahuje nezaplacenou částku k AKTUÁLNÍMU DNI, bez ohledu na zadané datum.

To je přednastavený vzhled od výrobce a uživatel má možnost si nastavit sestavu podle svých potřeb a je možné, že místo pole Saldo porovnáváte pole Zbývá uhradit.

Pokud tedy porovnáváte pole Zbývá uhradit v sestavě s tiskovým formulářem, kde je pole Zbývá uhradit ke dni, nemusí částky odpovídat. Je nutné porovnávat pole SALDO v sestavě.

Další rozdíl by mohl vzniknout, pokud porovnáváte sestavu podle datumu nebo podle datumu zdanitelného plnění. Sestava Závazky zpětně ke dni zobrazuje doklady podle DATUMU vystavení a nikoliv podle data zdanitelného plnění. Pokud byste potřebovali sestavu podle data zdanitelného plnění, je nutné si jí vyžádat.