Změna datové struktury z verze MSSQL70 na verzi MSSQL2000 nebo MSSQL2005

Nová datová struktura používá k zajištění referenční integrity místo triggerů cizí klíče, které jsou však plně podporovány až od verze SQL serveru 2000. Výhodou cizích klíčů je nižší pravděpodobnost vzniku deadlocků a možnost dávkové/hromadné aktualizace dat pomocí nástrojů SQL serveru.

1)
Proveďte zálohu všech dotčených databází.

2) V databázi master aktualizujte pomocí skritptu Upgrade_Master_Procedury.sql umístěného v adresáři SQL\MSSQL2000\prevod_MSSQL70_MSSQL2000 nebo SQL\MSSQL2000\prevod_MSSQL2000_MSSQL2005 (v závislosti na verzi MSSQL) instalačního CD Varia pomocné procedury používané pro správu databází Varia.

3) Proveďte aktualizaci datové struktury pomocí skriptů v adresáři SQL\Aktualizace_YYYYMMDD\MSSQL70 instalačního CD.

4) Nad všemi databázemi Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct a Firmy spusťte příslušné skripty ze souborů Upgrade_DataXXXX.sql, Upgrade_DMajXXXX.sql, Upgrade_DMzdXXXX.sql, Upgrade_DOLEXXXX.sql, Upgrade_DUctXXXX.sql a Upgrade_firmy.sql umístěných v adresáři SQL\MSSQL2000\prevod_MSSQL70_MSSQL2000 nebo SQL\MSSQL2000\prevod_MSSQL2000_MSSQL2005 (v závislosti na verzi MSSQL).