spav_odpoj_all_dbs


Odpojí od SQL serveru všechny uživatelské databáze (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe:

spav_odpoj_all_dbs

Poznámky:


Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru sp_detach_db. (viz. Books Online pro MSSQL)