20040304

V databázi DataXXXX v tabulce Kategorie byla odstraněna vlastnost IDENTITY nad polem ID_kategorie. Pro inkremetaci pole je nyní použit inkrementační trigger Kategorie_ITrig.