Přijaté doklady

Evidence a účtování DPH k přijatým zálohovým platbám

 

1. krok - evidence přijaté zálohové faktury, neúčtuje se, konto dokladu např. 314100

2. krok - zaplacení zálohové faktury  314100 / 221000

3. krok - přijatý DDPP - konto dokladu např. 314110, předkontace na položkách 314100 (konto zálohové faktury), na kartě součet navázat zaplacenou zálohovou fakturu, zaúčtovat

4. krok - vyúčtovací faktura - pouze na kartě součet navázat opět zaplacenou ZÁLOHOVOU FAKTURU, která na sobě již nese informaci o vyúčtování DPH prostřednictvím DDPP (DPH na položkách vyúčtovací faktury ručně neodečítejte!)

 

Příbuzná témata: