Komunikace s poštovním programem

Při odesílání objektů (nejčastěji Náhled tiskového výstupu) z Varia do poštovního programu (MS Outlook) se na některých stanicích může zobrazit hláška: "Program nemůže otevřít poštovní seanci".

Řešení:

1) Pokud máte MS Office 2000 Professional s MS Access 2000 nebo plnou verzi MS Access 2000, je nutno aplikovat Service Release 1a pro MS Office 2000.

2) Pokud máte pouze Access Runtime, zazálohujte soubor msaccess.exe ze složky Office 2000 (nejčastěji "C:\Program Files\Microsoft Office\Office") a do stejné složky nakopírujte novější soubor msaccess.exe ze složky "Runtime\PFILES\MSOFFICE\OFFICE" umístěné na instalačním CD VARIA.