Přístupová práva - odstranění uživatele

Z menu Nástroje | Možnosti | Uživatelé jsem odebral konkrétního uživatele, ale přesto zůstal v oprávnění knihy Sklad | Katalog.

 

Řešení:

Nejdříve odstraníte oprávnění uživatele a pak teprve uživatele samotného.