spav_updatestats_all_dbs


Provede aktualizaci statistik ve všech uživatelských databázích (tedy ne master, model, tempdb, msdb). Proceduru je vhodné volat například po přesunu databází na jiný server.

Syntaxe:

spav_updatestats_all_dbs

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_updatestats.