spav_updatestats


Provede aktualizaci statistik v databázi (viz. Book Online: sp_updatestats nebo UPDATE STATISTICS). Proceduru je vhodné volat například po přesunu databází na jiný server.

Syntaxe:

spav_updatestats
[@DBName=] JmenoDatabaze

Argumenty:

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, ve které chci statistiky aktualizovat.

Příklad:

spav_updatestats @DBName='[Data0001]'

spav_updatestats '[Data0001]'

Provede aktualizaci statistik v databázi Data0001.

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru sp_updatestats.