Vario 11 a Office 2003

Upozornění zabezpečení

Aktualizace: Níže uvedené informace se týkají Altus VARIO vydání nižší než 20041005. Od tohoto vydání jsou aplikační soubory digitálně podepsány a hlášky zabezpečení uvedené pod nadpisem Varování MS Access se nezobrazují. Více viz aktualizace.

Microsoft Access 2003 (verze 11) obsahuje funkce zabezpečení. Při otevření databáze se zobrazí jedno nebo více varování. Tato varování se zobrazují také při otevírání a práci s Variem.

Varování MS Jet Engine v. 4.0

Při otevření databáze se zobrazí hláška:

Upozornění zabezpečení: Nebezpečné výrazy nejsou blokovány.
Chcete tyto výrazy blokovat?

Odpovězte: Ne

Následuje hláška:

Upozornění zabezpečení: Nebezpečné výrazy nejsou blokovány.
Chcete-li tyto výrazy blokovat, je nutné ...
... Chcete otevřít tento soubor?

Odpovězte: Ano

Tyto hlášky lze potlačit změnou úrovně zabezpečení MS Jet. Změnu lze provést zápisem do registru Windows. Upozorňujeme, že tato změna je platná pro všechny programy používající MS Jet.

Ve složce registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines nastavíte hodnotu
SandBoxMode = 1

Varování MS Access

Při otevření databáze se zobrazí hláška:

Upzornění zabezpečení
Otevírání c:\Program files...
Tento soubor může být nebezpečný v případě, že by obsahoval kód vytvořený za účelem poškození vašeho počítače.
Chcete otevřít tento soubor nebo zrušit tuto operaci?
Odpovězte: Otevřít

Tuto hlášku lze potlačit aktualizací Varia na vydání 20040121 a vyšší, ale pouze tak, že se zobrazí jen jednou při spuštění Varia. Během práce s Variem (například při tisku) se již zobrazovat nebude.


  Pokud máte plnou verzi MS Access 2003 (ne runtime), lze tuto kontrolu vypnout v možnostech Accessu následujícím způsobem:

1) Pokud nemáte nainstalován MSJET 4.0 SP8, nainstalujte jej.
2) Spusťte Access 2003
3) Z menu Nástroje vyberte Makro a klepněte na položku Zabezpečení
4) Vyberte Nízké a klepněte na OK.
5) Po zobrazení bezpečnostního varování kepněte na Ano a ukončete Access.

  Pokud máte Access 2003 Runtime, lze tuto kontrolu vypnout pouze přímým zápisem do registru systému (tato možnost platí i pro plnou verzi Access 2003):

1) Pokud nemáte nainstalován MSJET 4.0 SP8, nainstalujte jej.
2) Spusťte regedit a v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines změňte hodnotu SandBoxMode na 2
3) V klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security změňte hodnotu Level na 1

Pomocí editoru registru můžete nastavit i ostatní úrovně zabezpečení. Níže uvedené zápisy je možno uložit do souboru s příponou .reg a poklepáním na tento soubor je naimportovat do registru systému:

Nízké (doporučené pro bezproblémový chod digitálně nepodepsaných modulů):

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines]
"SandBoxMode"=dword:00000002

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000001


Střední:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines]
"SandBoxMode"=dword:00000003

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000002


Vysoké:


REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines]
"SandBoxMode"=dword:00000003

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000003

Varování při aktualizaci

Výše uvedené hlášky komplikují aktualizaci Varia. Během aktualizace se otevírá databáze Update.mdb, při jejím otevření je potřeba potvrdit výše uvedená varování. Potom je potřeba se přepnout zpět do instalačního programu a potvrdit hlášku o čekání na start aplikace Access (OK).

Poznámka: Tyto změny se týkají pouze Varia verze 11. Access 2003 není pro Vario verze 10 podporován.