Otevření již zavřeného období

Pokud dojde omylem k uzavření období nebo ještě potřebujete po uzavření období provést nějakou úpravu, lze období otevřít  přes menu Mzdy|Nastavení, kde na kartě Obecné vpravo nahoře je pole Stav období. Tam změníte ze současného Zavřené na Otevřené.