spav_updatestats2


Provede aktualizaci statistik ve všech databázích Varia dané účetní jednotky. Proceduru je vhodné volat například po přesunu databází na jiný server.

Syntaxe:

spav_updatestats2 [@CisloDat=] CisloFirmy

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chci aktualizovat statistiky.

Příklad:

spav_updatestats2 @CisloDat=1

spav_updatestats2 1

Provede aktualizaci statistik v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct).

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_updatestats.