Chybová hláška Dokument adresar.mdb způsobil při posledním otevření závažnou chybu

Kde bych mohl povolit soubor Adresar.mdb? Systém hlásí, že: "Dokument Adresar.mdb způsobil při posledním otevření závažnou chybu. Chcete jej otevřít?" Pokud zvolím ano, modul Adresář se otevře. Chci však tuto hlášku trvale odstranit.

 

Řešení:
V registru přejmenujte název položky a chyba se již nezobrazuje.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\Resiliency\DisabledItems]

 

VAROVÁNÍ:
Neodborným zásahem do registrů OS MS Windows, pomocí nástroje na úpravu registru  (RegEdit), se vystavujete riziku poškození registru a následného pádu operačního systému. Jestliže si nejste jisti, svěřte tuto operaci IT specialistovi ve vaší firmě. Důrazně doporučujeme původní nastavení zálohovat!