Špatné řazení textových polí u databází připojených z MSSQL 7.0 k MSSQL 2000

V případě, že jste provedli upgrade z MSSQL 7.0 na MSSQL 2000 (pravděpodobně jste připojili existující databáze k novému serveru), zjistili jste, že hodnoty v textových polích mají nesprávné řazení, které se projevuje především u hodnot obsahujících znak - (pomlčka [minus]).

Například vzestupné řazení:

Alena - jídelní stůl
Alena

je špatné. Správně má být:

Alena
Alena - jídelní stůl


Toto řazení způsobuje problémy především při zadávání hodnot z číselníku, které neobsahují zmíněný znak a jsou špatně zařazeny za hodnotou se stejným začátkem, obsahující tento znak.

Tento problém je způsoben definicí českého řazení na MSSQL 7.0 a nelze jej na úrovni aplikace (Vario) vyřešit. Jediným řešením je změna definice řazení všech postižených databází. Návod na změnu řazení naleznete v článku Změna pravidel pro porovnávání a řazení v databázích Varia na MSSQL 2000.