spav_changedbowner2


Změní vlastníka všech databází varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe:

spav_changedbowner2
[@CisloDat=] CisloFirmy, [@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Argumenty:

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro jejíž databáze bude změna provedena.

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databází.

Příklad:

spav_changedbowner2 @CisloDat=1, @NewOwner='sa'

spav_changedbowner2 1, 'sa'

Změní vlastníka databází s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) na účet sa.

Poznámky:

Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který vlastní databáze Varia dané firmy. Uživatele nelze díky vlastnictví databází odstranit.
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá proceduru spav_changedbowner.