spav_dbreindex


Provede offline (zpracovávané tabulky nejsou uživatelům k dispozici) reindexaci s faktorem zaplnění 90 všech indexů ve všech tabulkách dané databáze.

Syntaxe:

spav_dbreindex
[@DBName=] JmenoDatabaze

Argumenty:

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž indexy chci znovu vytvořit.

Příklad:

spav_dbreindex @DBName='[Data0001]'

spav_dbreindex '[Data0001]'

Provede reindexaci všech indexů v databázi Data0001.

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá příkazu DBCC DBREINDEX s faktorem zaplnění 90.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést reindexaci.