20041213

V databázi Data vytvořena nová tabulka Moznosti_varia, do tabulky Polozky_dokladu_material přidáno pole Mnozstvi_jednotkove float not null default(0)

V databázi DMaj změněn v tabulkách Majetek a Odpisove_sazby typ pole Odpisova_skupina na varchar(2)

V Databázi DUct přidáno do tabulky Ucetni_rozvrh pole Rozpocet money NULL DEFAULT(0) a pole Popis_konta v tabulkách Ucetni_osnova a Ucetni_rozvrh zvětšeno na 160 znaků.