Čtečka čárových kódů - využití on-line a off-line.

 

ON-LINE řešení

 

On-line čtečka se prakticky využívá k přečtení kódu do aktuálního pole - čtečka funguje namísto klávesnice, zde je potřeba, aby šlo naprogramovat čtečku tak, aby se po přečtení kódu ještě vložil znak ENTER  (čtečka se obvykle programuje uživatelsky přes speciální manuál dodávaný ke čtečce, nebo zkontaktujte výrobce, pokud čtečka nepracuje dle představ).

 

Vkládání položek na jakýkoliv doklad:

- nejdříve doklad otevřete (vytvořte)

- poté můžete využít funkci Katalog a Sklad v položkách dokladů, který na kartě Kód umožní nastavení zadání čtečkou a bude dohledávat položky z katalogu z obvyklých polí Čárových kódů. Dialog pracuje dle standardu Varia.

 

(pokud jste se rozhodli zapsat čárový kód v poli Produkt v katalogové kartě, můžete kursorem najet na pole Produkt a čtečkou přečíst kód položky, také se dohledá; pouze pro produkty, které čárový kód nemají budete používat zadání jinak).

 

Speciální oddíl tvoří modul Prodejna, který je určen pro maloobchodní prodej a ihned zobrazuje pole, do kterého můžete vkládat ze čtečky čárové kódy. Čtečky a další zařízení jako displaye, tiskárny, pokladní zásuvky josu také podporovány - ale nutno dopředu zkonzultovat doporučení, viz další článek ON-LINE čtečky v Prodejně.

Pozor, nezapomeňte ale nastavit v Nastavení modulu Prodejna (klávesa F2 v modulu Prodejna), že chcete používat pole Kód pro čárový kód (ostatní možnosti dohledání položky samozřejmě zůstávají zachovány).

 

Další detaily ke čtečce a dalšímu zařízení pro maloobchodní prodejny v článku ON-LINE čtečky v Prodejně.

 

 

OFF-LINE řešení

 

OFF-LINE čtečky čárových kódů někdy také nazývané terminály mají několik předností oproti ON-LINE řešením (čtečky napevno připojené k počítači). Jednoznačnou předností je možnost práce se čtečkou v podstatě v neomezeném prostoru nezávisle na počítači. Kupříkladu při práci s off line čtečkou připojovanou k počítači prostřednictvím komunikačním stojanu obsluha nahraje nejdříve do čtečky – terminálu potřebná data (v té chvíli je čtečka připojena k počítači, respektive je usazena v komunikačním stojanu, který je připojen k počítači), poté se čtečka odpojí a obsluha s ní provádí skladové operace ukládané do paměti čtečky. Po skončení skladových operací je čtečka opět usazena do komunikačního stojanu a je vyvolán export dat do předem definovaného umístění v PC. Následně probíhá jejich zpracování v PC. Mimo této přednosti mají terminály ještě jednu velkou výhodu a to je jejich programovatelnost, oproti klasickým off-line čtečkám lze pro terminály programovat poměrně složité aplikace.

 

Mimo zmíněné off-line čtečky připojované k počítači prostřednictvím komunikačního stojanu existují samozřejmě i další typy off-line čteček, při použití čteček s bezdrátoým připojením pak úplně odpadá nutnost "vyprazdňování" čtečky do počítače pomocí komunikačního stojanu, export a import dat je ovládán přímo ze čtečky v terénu - v podstatě se jedná o on-line čtečku s dosahem odvíjejícím se od dosahu radiového signálu. Samostatnou kapitolou jsou pak PDA zařízení se snímačem kódu, která obsahují operační systém a velmi propracované aplikace srovnatelné s aplikacemi pro PC, mimochodem z těchto zařízení je za určitých okolností možné se připojit k terminal serveru, na kterém lze spustit Vario - založit na základě načtených dat doklad. V dalším textu je pro zjednodušení v příkladech uváděno využití klasické off-line čtečky s komunikačním stojanem pro import/export dat.

 

 

Je velice důležité vědět, k čemu off-line čtečku používat.... z toho důvodu je vhodné před využitím provést analýzu potřeb a možností.

 

OFF-line čtečku pořizuje zákazník podle předpokládaného objemu dat, který bude ve čtečce zpracovávat (načte si tam celý katalog? - třeba při inventuře, nebo celý adresář? nebo jen aktuálně zpracovávaná data?) a také podle programovatelnosti (jak se má čtečka při načítání dat chovat, jaké druhy skladových operací s ní budou prováděny, jaká data má "odevzdat" do počítače).

Všeobecně lze říci, že čím je čtečka dražší, tím větší má většinou paměť a tím spíše je možné v ní naprogramovat a poté provozovat složitější operace. Mimo těchto faktorů ovlivňuje také cenu odolnost čtečky (nárazuvzdornost, mrazuvzdornost, prachotěsnost atd.), technologie snímání kódu, typy snímaných kódů, technologie přenosu.

Při pořizování off-line čtečky je dobré se u dodavatele informovat mimo jiné na to, jaké aplikace jsou v pořizovací ceně, případně která hotová řešení jsou k dispozici a v jaké ceně. Dále je dobré se informovat, zda je dodavatel schopen případně další aplikace pro čtečku naprogramovat.

Z hlediska spolupráce off-line čtečky s Variem je důležité komunikační rozhraní. Doplněk Barcode užívaný pro komunikaci mezi čtečkou a Variem používá výměnu dat prostřednictvím textových souborů s oddělovačem nebo pevnou šířkou polí. Většina off-line čteček na trhu je schopna tyto soubory načítat, generovat.

 

 

Příklad využití:

Příjem na sklad: uživatel načte do čtečky zboží a pak přes komunikační stojan čtečky je uložen na disk soubor, který se bude do Varia importovat - pomocí doplňku Čárové kódy (Barcode) - vznikne tak příjemka, uživatel příjemku doplní o firmu, případné další informace, zaskladní (pokud je nastaveno, že se mají automaticky vyřizovat libovolné objednávky v Nastavení agendy Objednávky, pak se rovnou začnou položky objednávek přepínat do stavu "OK").

 

Pokud ale ve Variu uživatel potřebuje řešit konkrétní objednávky, pak by bylo lepší načíst do čtečky nejdříve konkrétní objednávku, načítat fyzicky zboží do čtečky a čtečka by kontrolovala nedodané, zapomenuté apod a následně by se při vracení do počítače udělala příjemka jen na dodané kusy a ostatní by zůstalo ve Variu ve stavu "objednáno" - takové řešení se připravuje extra - nejlépe rozšířením doplňku ProBaze (doplněk vznikl ve spolupráci s firmou ICS).

 

Totéž je v případě výdeje ze skladu - pokud se zákazníkovi prodává, co si vybere, pak se vytváří rovnou faktura nebo výdejka (přes Čárové kódy - Barcode), ale pokud už na to zboží existovala zakázka, pak je jednoduché ji převést do výdejky a vyfakturovat a čtečka by tak mohla plnit jen konktrolní funkci.... (zde opět varianty ProBaze).

 

Další podrobnosti v článku OFF-LINE čtečky