Uložené procedury v databázi master

Vario během převodu dat na MSSQL vytváří v databázi master servisní procedury popsané v jednotlivých podčláncích tohoto článku. Jednotlivé skripty pro vytvoření procedur lze nalézt v adresářích SQL\MSSQL70\procedury, SQL\MSSQL2000\procedury nebo SQL\MSSQL2005\procedury (podle verze MSSQL) instalačního CD nebo archivu sql11.zip, který je k dipozici na stránkách Stažení software. Chcete-li vytvořit/aktualizovat všechny procedury najednou, použijte skript _Master_Procedury.sql.