Převod dat na MSSQL (70, 2000, 2005)

Tento seznam je platný pro Vario 11. Převádíte-li data z Vario 10 fileserver na verzi Vario 11 SQL, doporučuji nejdříve načíst data do Vario 11 fileserver (viz. Přechod na Altus Vario verze 11) a potom postupovat podle následujících bodů určených pro Vario 11.

1) Zazálohujte adresář s datovým profilem Varia

2) Na stanice nainstalujte klientské knihovny pro MSSQL 2000 (pomocí souboru sqlredis.exe umístěného na CD MSSQL 2000 v adresáři x86\other nebo distribuovaného společně se servicepackem pro MSSQL).

3) Na stanice nainstalujte poslední servicepack pro MSJET 4.0 (SP8) (aktualizace lze stáhnout zde
http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?productID=&freetext=829558&DisplayLang=en, pozor na správnou jazykovou verzi pro daný operační systém)

4) Zkontrolujte, zda je na MSSSQL výchozí řazení Czech_CI_AS. Pokud není Czech_CI_AS, ujistěte se, že je alespoň *_CI_* (jakékoliv evropské nebo US case insensitive řazení - za pravdivost neručím). Pokud řazení neodpovídá požadavkům, vytvořte novou instanci MSSQL s řazením Czech_CI_AS, nebo proveďte rebuild databáze master s nastavením výchozího řazení na Czech_CI_AS.


5) Pokud jste tak již neučinili, nastavte SQL server podle těchto doporučení (nastavení je vaše věc a má doporučení nemusí být ve všech případech optimální).

6) Zkontrolujte zda je na serveru s MSSQL dostatek místa.

7) Pomocí správce databáze spusťte kontrolu integrity nad databázemi, které budete převádět na MSSQL. Případné nalezené chyby opravte. Přesto je však možné, že některé chyby nebudou objeveny a bude potřeba je opravit až během převodu.

8) Pokud byly nalezeny a opraveny chyby, proveďte pro jistotu update Varia s vynuceným převodem dat.

9) Pomocí Průvodce založením firmy (Nástroje -> Možnosti -> záložka Firmy -> SQL/File - první volba) převeďte data vybraných firem na MSSQL.

10) Pozor. Po převodu nebudou synchronizována hesla do Varia a do MSSQL. To znamená, že po přihlášení uživatele se zobrazí druhý dialog s žádostí o zadání hesla do MSSQL. V tomto případě bude heslo prázdné. Hesla lze synchronizovat tak, že při změně hesla do Varia (viz. Základní nastavení) zadáte stejné původní i nové heslo.