Klíče pro nastavení nízké úrovně zabezpečení v Access 2007

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security]
"VBAWarnings"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines]
"SandBoxMode"=dword:00000002