spav_indexdefrag_all_dbs


Provede online (zpracovávané tabulky zůstávají uživatelům k dispozici) defragmentaci všech indexů ve všech tabulkách všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb).

Syntaxe:

spav_indexdefrag_all_dbs

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru spav_indexdefrag.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést defragmentaci.