Hláška: Aktuální nastavení zabezpečení aplikace Access 2003 neumožňuje otevření dalšího modulu

V případě, že se při spuštění Varia zobrazí hláška "Aktuální nastavení zabezpečení aplikace Access 2003 neumožňuje otevření dalšího modulu.", postupujte jedním z následujících způsobů

1) Pokud není Vario spuštěno, jedná se o jeho nestandardní ukončení a je potřeba obnovit aplikační soubory buďto instalací aktualizace nebo přeinstalací.

2) Pokud je Vario spuštěno, jedná se o stav, kdy je použit Access 2003 nebo Access 2003 Runtime s výchozím nastavením zabezpečení a v knihovní databázi existuje předávací SQL dotaz, jehož vytvořením došlo k dočasnému narušení digitálního podpisu. V tomto okamžiku Vario zabrání otevření dalšího modulu a zobrazí uvedenou hlášku. Chcete-li zamezit zobrazování této hlášky, nastavte zabezpečení MS Access na nízkou úroveň. Viz. článek: Vario 11 a Office 2003.