Mateřská a rodičovská dovolená

 

Můj dotaz se týká mateřské dovolené. Jsme velká organizace a mateřskou dovolenou budeme zaměstnankyni poprvé vyplácet sami. Zaměstnankyně nastupuje mateřskou v tomto měsíci. Potřebovala bych vědět, jestli mám provést nějaké změny v nastavení na kartě této zaměstnankyně a zkontrolovat si správné nastavení složky "Mateřská dovolená". Ručně jsme si vypočítala denní výši peněžité pomoci v mateřství. Mám tento údaj někam zadat? Bude se pak mateřská vypočítávat sama a snižovat odvod na "sociálku" podobně jako nemoc? Jak to bude po vyčerpání placené mateřské dovolené?

 

Řešení:

Mateřská dovolená, resp. Peněžitá pomoc v mateřství, se v systému Altus Vario ošetřuje následovně:

V Pracovním poměru na kartě Obecné, vpravo dole, je tlačítko Vyřazení. Po jeho aktivaci se objeví tabulka Vyřazení, kam napíšete dobu pobírání PPM (Peněžité pomoci v mateřství), tj. pole Od (po ukončení doplníte pole Do) a pole Důvod vyřazení PPM (toto zadání zajistí správný tisk ELDP, konkrétně údaje o vyřazení v oddíle 2. Průběh pojištění v daném roce, tj. s kódem M).

U zaměstnankyně zadáte v prvním měsíci pobírání po vytvoření mzdy na kartě Měsíční složky mzdovou složku PPM, kde vyplníte pole Platnost od, Likvidace od (obojí od začátku pobírání PPM) a Likvidace do (kam napíšete poslední den aktuálního měsíce).

Tím, že nevyplníte pole Platnost do, si zajistíte, že se složka PPM vytvoří automaticky v následujících měsících až do té doby, než jí ukončíte (vyplníte pole Platnost do). Datum posledního dne nároku PPM lze i předem dopsat do pole Údaj 1 ve složce PPM.

Prvním zadání složky PPM se do pole Základ "dotáhne" denní vyměřovací základ (DVZ) spočítaný v systému Altus Vario a měl by být správný za předpokladu, že v něm počítáte mzdy alespoň 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž žena začne pobírat PPM (tento údaj si můžete zkontrolovat v Pracovním poměru na kartě Obecné v sekci Průměry pod tlačítkem Pro DNP - konkrétně na řádku aktuálního roku , období např. 6, když máte poslední uzavřené období červen a PPM začíná v červenci). Podrobněji je problém DVZ i odvodu pojistného na SZ řešen zde: (Přechod z režimu malé organizace do organizace).

Z DVZ se pak spočítá denní výše dávky PPM automaticky. V žádném případě nepoužívejte mzdovou složku Mateřská dovolená (není určena k výplatě dávky). V detailu mzdové složky PPM zkontrolujte, zda je zakliknuté pole Dny kvalifikovaných důvodů.

Rodičovská dovolená dle zákoníku práce v platném znění trvá max. do 3 let věku dítěte a zaměstnavatel musí tuto absenci povolit na základě žádosti zaměstnankyně (či zaměstnance). V systému Altus Vario zadáte opět ve vytvořené mzdě v prvním měsíci jejího čerpání mzdovou složku Rodičovská dovolená, kde opět vyplníte data obdobně jako u MS PPM, tzn. bez vyplnění pole Platnost do a do pole Údaj 1 opět můžete zapsat datum, do kterého si zaměstnankyně (zaměstnanec) požádal/a.

Jestliže zaměstnankyně (zaměstnanec) požádá o další volno po datu, kdy dítě dosáhlo věku 3 let, jedná se již o neplacené volno (např. z důvodu péče o dítě do 4 let jeho věku) a zde doporučujeme ve vytvořené mzdě použít mzdovou složku DMD (myšleno Další MD). Současně upozorňujeme na nutnost ověření, že zaměstnankyně (zaměstnanec) je pojištěncem, za kterého je plátcem stát, aby se nemuselo za neplacené volno odvádět pojistné na ZP alespoň z minimální mzdy (ošetříte v agendě Personalistika na kartě Personální – zakliknutím pole Plátce stát).