Formáty HomeBankingu podporované Altus VARIO

Tento dokument obsahuje souhrnnou informaci o podporovaných formátech homebankingu (elektronické komunikace s bankou) v systému Altus VARIO.

 

Formát ABO (soubory kompatibilních médií GPC/KPC)

Komerční banka, eBanka, IPB, ČS a.s. a případně další podporující tento standard.

 

Formát MT940

Formát MT 940 je standardním mezinárodním formátem. Uvádění údajů obvyklých v tuzemském platebním styku (variabilní symbol, konstantní symbol, číslo účtu a kód banky) nejsou v tomto formátu standardizovány. Každá banka může definovat vlastní způsob předávání těchto údajů v rámci výpisu. Altus VARIO bude načítat částku, datum a měnu ze všech výpisů uložených v tomto formátu. „Tuzemské informace“ budou načteny jen u bank uvedených níže.

MT940 - banky komunikující pomocí software MultiCash: ING Bank, ČSOB, Raiffeisen.

MT940 - banky komunikující pomocí SW Gemini: - Vario podporuje verzi 4.1 pro Windows (Hypo Vereinsbank a další)

 

Proprietální formáty

Nestandardizované formáty, které používají jednotlivé banky:

Živnobanka (Eltrans), GE Capital, Citibank, Komerční banka (KM Best)

 

Doplňující informace

Podle našich zkušeností má nejlepší podporu homebankingu eBanka. Pro výměnu dat s eBankou slouží program eKomunikátor. Ke komunikaci využívá standardní internetové připojení, takže pokud máte přístup na internet nepotřebujete žádnou novou infrastrukturu (samostatný modem apod.).

EKomunikátor je aplikace pro Windows, která podporuje standardy. Díky tomu jsme mohli realizovat v průvodci načtením výpisů a v průvodci odesláním příkazů funkce, které maximálně automatizují načítání výpisů a odesílání příkazů do banky.

Ve výpisech eBanky jsou uvedeny všechny potřebné údaje takže Vario může kontrolovat pořadí výpisu, můžete také snadno kontrolovat celkové obraty výpisu a zůstatky na účtu.

 

Princip

Všechny HB systémy fungují na stejném principu:

Komunikaci s bankou obstarává homebankingový software dodaný konkrétní bankou (zajišťuje mj. šifrování a autentizaci uživatele, proto se bez něj nelze obejít).

 

 

Výpisy (z banky do Varia)

HB SW načítá z banky výpisy a ukládá je do textových souborů. Po načtení výpisů z banky je potřeba přejít do Varia a tyto soubory načíst příslušným průvodcem Varia přímo do modulu Banka. Modul Banka prováže jednotlivé platby s doklady (fakturami) a uživatel pak jen potvrdí úhradu dokladu.

 

 

Příkazy (z Varia do banky)

Ve Variu se evidují přijaté faktury. Z nich se pomocí nástrojů agendy Příkazy (je součástí modulu Banka) sestaví platební příkaz. Pomocí příslušného průvodce se příkaz uloží do textového souboru. Potom se spustí homebankingový software, soubor vytvořený Variem se do něj načte a odešle.