Vario vyžaduje přihlášení k SQL serveru, uživatele však nelze ověřit.

V případě, že je na stanici použit OS Windows 2000 nebo nižší a databáze Varia jsou umístěny na SQL serveru 2005 nebo na SQL serveru 2000 s pojmenovanou instancí (např SQLSERVER\VARIO), nelze se k SQL serveru pomocí standardně dodávaných klientských komponent připojit. V takovém případě je nutno na stanici nainstalovat nové klientské komponenty pomocí instalátoru Sqlredis.exe umístěného v adresáři x86\other instalačního media SQL serveru nebo v podadresáři x86\other rozbaleného servicepacku 4 pro MSSQL 2000.