Účtování vratek příjemky

 

Při účtování vratek příjemky nám vznikají rozdíly, ale cenu nedokážeme ovlivnit. Jak máme postupovat?

 

Řešení

Při vystavení vratky příjemky nelze na tomto skladovém dokladu ručně vyplnit cenu, ta se doplňuje sama automaticky, a to v závislosti na používaném způsobu ocenění skladu.

Jestliže sklad účtujete způsobem A a vznikl vám rozdíl mezi vratkou příjemky a přijatým dobropisem (resp. původní příjemkou), můžete ho doúčtovat pomocí interního dokladu.

Vzniklý rozdíl se zaúčtuje na účet Zboží (materiál) na cestě proti Prodanému zboží. tj. 131 (111) / 504. Částka může být kladná i záporná, podle povahy rozdílu. Zápis provádějte na interním dokladu, bez uvedení konta dokladu. Předkontaci zapište přímo na položkách s lomítkem.