Daňová evidence - rozdíl částek při úhradě dokladu

 

Když ve Variu páruji platbu na bankovním výpisu s vydanou fakturou a částka je např. nižší, zobrazí se dialog Rozdíl částek při úhradě dokladu. Zvolím variantu Uhradit beze zbytku a rozdíl účtovat jako finanční ztrátu. "Padá" tento rozdíl do nákladů?

 

Řešení:
Ano, "padá" za předpokladu, že je udělané nastavení kont. Když konto chybí, průvodce zaúčtováním v Daňové evidenci hlásí "Konto neexistuje".

Pro daňovou evidenci jsou zapotřebí tato konta, která zajišťují správné zaúčtování automaticky vzniklých řádků (přeplatky, nedoplatky, kurzové rozdíly).

Konto Analytika Syntetika
Kursový rozdíl P Ostatní zdanitelné příjmy Příjmy z podnikání
Kursový rozdíl V Provozní režie Výdaje na podnikání
Přeplatek P Ostatní zdanitelné příjmy Příjmy z podnikání
Nedoplatek V Provozní režie Výdaje na podnikání

 

Existenci těchto účtů systém automaticky předpokládá. Současně se doporučuje neměnit názvy kont Příjem DPH a Výdej DPH. V každém případě při jejich případné změně program automaticky účtuje na 1. účet definovaný v analytice Příjem DPH či Výdej DPH.