Problémy s exportem nebo kopírováním Office

Funkce Publikovat v dokumentu MS Word Analyzovat v tabulce MS Excel sloužící k exportu Tiskových výstupů nebo Tabulky agendy do programů MS Word a MS Excel vyžadují pro různé verze aplikace Access (nebo Access Runtime) různé zápisy v registru systému týkající se definic exportních formátů. Instalační program Altus VARIO od vydání 20020530 vytváří při instalaci správné zápisy v závislosti na nainstalované verzi MS Access.

Pokud měníte verzi MS Access (Access Runtime) a Vario je již nainstalováno, mějte na paměti, že je potřeba změnit zápisy v registru níže uvedeným způsobem. Toho docílíte buďto odinstalací a opětovnou instalací Altus Vario (ne přeinstalací) nebo přímým zápisem správných hodnot do registru systému. Pokud nebudou v registru systému správné hodnoty, dojde při použití fukcí pro export k chybovému hlášení:

K provedení operace není dost paměti. Zavřete nepotřebné aplikace a zkuste provést operaci znovu.

Níže jsou uvedeny správné zápisy v registru pro různé verze MS Access (relevantní zápis je možno uložit do souboru s příponou .reg a poklepáním na tento soubor jej naimportovat do registru systému):

Zápis v registru pro Access 2003 (včetně Runtime)
 

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Report Formats]
"Data Access Page"="html,,DAP Format,MicrosoftAccessDataAccessPage (*.htm;*.html),36"
"HTML"="html,SOA_RptToHtml,1,HTML (*.html),1"
"Microsoft Excel 5-7"="xls,SOA_RptToBIFF, Biff5,Microsoft Excel Biff5 (*.xls),0"
"Microsoft Excel 97-2003"="xls,SOA_RptToBIFF, Biff8,Microsoft Excel Biff8 (*.xls),0"
"Rich Text Format"="rtf,SOA_RptToRTF,Rich Text Format,Rich Text Format (*.rtf),0"
"Snapshot Format"="snp,,1,Snapshot Format (*.snp),0"
"Text Files"="txt,SOA_RptToAscii,1,MS-DOS Text (*.txt),0"
"XML"="xml,,XML Format,XML (*.xml),364"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Clipboard Formats]
"Data Access Page (*.htm; *.html)"="soa.dll,38,html,DAP Format,MicrosoftAccessDataAccessPage(*.htm;*.html),676"
"HTML (*.htm; *.html)"="soa.dll,30,html,HTML Format,HTML(*.html),1"
"Microsoft Active Server Pages (*.asp)"="soa.dll,37,asp,ASP,MicrosoftActiveServerPages(*.asp),561"
"Microsoft Excel (*.xls)"="soa.dll,39,xls,Biff8,MicrosoftExcelBiff8(*.xls),0"
"Microsoft Excel 5-7 (*.xls)"="soa.dll,8,xls,Biff5,MicrosoftExcelBiff5(*.xls),0"
"Microsoft Excel 97-2003 (*.xls)"="soa.dll,39,xls,Biff8,MicrosoftExcelBiff8(*.xls),0"
"Microsoft IIS (*.htx; *.idc)"="soa.dll,34,htx,HTX,MicrosoftIIS(*.htx;*.idc),547"
"Rich Text Format (*.rtf)"="soa.dll,9,rtf,Rich Text Format,RichTextFormat(*.rtf),0"
"Text Files (*.txt)"="soa.dll,10,txt,7,MS-DOSText(*.txt),0"
"XML (*.xml)"="soa.dll,40,xml,XML Format,XML(*.xml),1004"


Zápis v registru pro Access XP (včetně Runtime) 

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Report Formats]
"HTML"="html,SOA_RptToHtml,1,HTML (*.html),1"
"Text Files"="txt,SOA_RptToAscii,1,MS-DOS Text (*.txt),0"
"Microsoft Excel 5-7"="xls,SOA_RptToBIFF, Biff5,Microsoft Excel Biff5 (*.xls),0"
"Microsoft Excel 97-2002"="xls,SOA_RptToBIFF, Biff8,Microsoft Excel Biff8 (*.xls),0"
"Rich Text Format"="rtf,SOA_RptToRTF,Rich Text Format,Rich Text Format (*.rtf),0"
"Snapshot Format"="snp,,1,Snapshot Format (*.snp),0"
"Data Access Page"="html,,DAP Format,MicrosoftAccessDataAccessPage (*.htm;*.html),36"
"XML"="xml,,XML Format,XML (*.xml),364"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Clipboard Formats]
"HTML (*.htm; *.html)"="soa.dll,30,html,HTML Format,HTML(*.html),1"
"Text Files (*.txt)"="soa.dll,10,txt,7,MS-DOSText(*.txt),0"
"Microsoft Active Server Pages (*.asp)"="soa.dll,37,asp,ASP,MicrosoftActiveServerPages(*.asp),561"
"Microsoft Excel (*.xls)"="soa.dll,39,xls,Biff8,MicrosoftExcelBiff8(*.xls),0"
"Microsoft Excel 5-7 (*.xls)"="soa.dll,8,xls,Biff5,MicrosoftExcelBiff5(*.xls),0"
"Microsoft Excel 97-2002 (*.xls)"="soa.dll,39,xls,Biff8,MicrosoftExcelBiff8(*.xls),0"
"Microsoft IIS (*.htx; *.idc)"="soa.dll,34,htx,HTX,MicrosoftIIS(*.htx;*.idc),547"
"Rich Text Format (*.rtf)"="soa.dll,9,rtf,Rich Text Format,RichTextFormat(*.rtf),0"
"Data Access Page (*.htm; *.html)"="soa.dll,38,html,DAP Format,MicrosoftAccessDataAccessPage(*.htm;*.html),676"
"XML (*.xml)"="soa.dll,40,xml,XML Format,XML(*.xml),1004"


Zápis v registru pro Access 2000 (včetně Runtime) 

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Clipboard Formats]
"Rich Text Format (*.rtf)"="soa900.dll,9,rtf,Rich Text Format,RichTextFormat(*.rtf),0"
"MS-DOS Text (*.txt)"="soa900.dll,10,txt,7,MS-DOSText(*.txt),0"
"Microsoft IIS (*.htx; *.idc)"="soa900.dll,34,htx,HTX,MicrosoftIIS(*.htx;*.idc),35"
"Microsoft Excel (*.xls)"="soa900.dll,8,xls,Biff5,MicrosoftExcel(*.xls),0"
"Microsoft Active Server Pages (*.asp)"="soa900.dll,37,asp,ASP,MicrosoftActiveServerPages(*.asp),53"
"HTML (*.htm; *.html)"="soa900.dll,30,html,HTML Format,HTML(*.html),1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Report Formats]
"Snapshot Format"="snp,,1,Snapshot Format (*.snp),0"
"Rich Text Format"="rtf,SOA_RptToRTF,Rich Text Format,Rich Text Format (*.rtf),0"
"MS-DOS Text"="txt,SOA_RptToAscii,1,MS-DOS Text (*.txt),0"
"Microsoft Excel"="xls,SOA_RptToBIFF, Biff5,Microsoft Excel (*.xls),0"
"HTML"="html,SOA_RptToHtml,1,HTML (*.html),1"