spav_odpojdata


Odpojí od SQL serveru databáze Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct) dané účetní jednotky

Syntaxe:

spav_odpojdata
[@cislofirmy=] CisloFirmy

Argumenty:

[@cislofirmy=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, jejíž databáze chci od SQL serveru odpojit.

Příklad:

spav_odpojdata @cislofirmy=1

spav_odpojdata 1

Odpojí od SQL serveru všechny databáze Varia účetní jednotky s číslem 1

Poznámky:


Databáze musí na SQL serveru existovat
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura volá proceduru sp_detach_db. (viz. Books Online pro MSSQL)
Pro odpojení zakázkových databází nebo databáze Firmy je nutno použít proceduru sp_detach_db.