Zadávání daňových dokladů o přijaté platbě (účtování DDPP)

 

Potíže s nastavením konta a předkontace a následné zaúčtování potvrzení o přijaté platbě

 

Je možné nastavit účtování potvrzení o přijaté platbě tak, aby nebylo třeba něco dalšího opravovat

při zaúčtování? Kontrola deníku poté vykazuje nesoulad v částce celkem na dokladu a v deníku.

 

Řešení:

zadávání daňových dokladů o přijaté platbě doporučujeme takto:
Konto dokladu (např. 314110), na položkách do předkontace konto, na které byla účtována
zálohová platba (např. 314100). Po zaúčtování pak zápis vypadá takto:

314110 / 314100 .... ZD
343019 / 314100 .... DPH

Kontrola deníku nic nehlásí a máte i v účetnictví přehled, které zálohy již byly DPH vyúčtované
(314110) a které ne (vše co zůstane na 314100).

Související téma