Instalace Vario 11

Pro instalci Vario 11 budete potřebovat instalační CD.
(nebo, pokud máte nainstalovaný na PC Runtime MS Access nebo jeho plnou verzi, stačí stažení aktualizace z internetu)

Pokud chcete Vario nainstalovat za účelem vyzkoušení, postupujete podle stručného průvodce na CD - První kroky - zkoušíme Vario

Než začnete instalovat, prověřte si, zda váš počítač splňuje nezbytné předpoklady pro provozování programu Altus VARIO.

Důležité je mít nastavené české národní prostředí (Start - Nastavení - Ovládací panely - Místní a jazykové nastavení - česky). Nesmíte mít nainstalovaný anglický či jiný cizojazyčný MS Access  - je potřeba jej odinstalovat.

Před samotnou instalací se doporučuje zavřít ostatní spuštěné aplikace. Instalace se provádí spuštěním programu Setup.exe.

Instalační program spustíte jedním z následujících způsobů:

 

 • Z okna, které se zobrazí po vložení CD Varia, spusíte instalaci klepnutím na tlačítko Instalace.
 • Pomocí okna průzkumníka zobrazte obsah složky Setup na instalačním CD a poklepejte na souboru Setup.exe.

Po spuštění zjistí instalační program instalované součásti Varia. Pokud nejsou na počítači žádné nainstalovány, zobrazí se průvodce první instalací. Pokud na počítači již nějaké komponenty nainstalovány jsou, nabídne vám přeinstalování, aktualizaci nebo vytvoření administrátorské instalace Varia (pomocí rozšířených možností při instalaci "změnit nastavení").

První instalace

 1. V prvním kroku zadejte vaše jméno a organizaci.
  Instalační program se používá jako průvodce:
  • Klepnutím na tlačítko Další potvrdíte nastavení a přesunete se do další úrovně.
  • Klepnutím na tlačítko Zpět se můžete vrátit na předchozí panel a upravit některá nastavení.
  • Klepnutím na tlačítko Storno instalaci přerušíte - program nebude nainstalován.
 2. V následujícím kroku určíte složku, do které bude program nainstalován (doporučujeme ponechat nabízenou složku C:\Program Files\Vario11) a zda chcete umístit spouštěcí ikonu i na plochu.
  Pozor: v žádném případě neinstalujte aplikační soubory Varia na síť! V síti je možné sdílet pouze data, nikoliv aplikační soubory.
   
 3. V dalších krocích nastavíte, které moduly a doplňky se mají nainstalovat
  • Zaškrtnutá položka: položka určená k instalaci (popř. již nainstalovaná)
  • Nezaškrtnutá položka: položka se instalovat nebude (popř. se bude odebírat)
 4. Určete, kde budou umístěna data
  • lokálně
  • síťově
   Pro síťovou instalaci je potřeba vytvořit na síti sdílenou složku. Instalační program do ní umístí sdílené datové soubory a vytvoří příslušný profil.
 5. Určíte složku, do které se nainstaluje Runtime MS Access –
  • pokud máte nainstalovaný Access 2000/2003 nebo Access XP, pak již neinstalujte a využijte nabízené možnosti neinstalovat,
  • pokud nemáte nainstalovaný Access 2000/2003 nebo Access XP, pak je potřeba nainstalovat Runtime Accessu do složky nové – pojmenujte ji např. Microsoft Office 2003 - lze toto udělat ještě před instalací Altus Vario (na CD složka Runtime).

Klepnutím na tlačítko Dokončit začne probíhat instalace. O průběhu instalace jste informováni pomocí informačního okna.

Spuštění Varia

Altus VARIO spustíte klepnutím na zástupce v menu Start / Programy / Altus Vario.

Altus VARIO je informační systém, který bude obsahovat informace důležité pro chod vaší firmy. Proto vám doporučujeme chránit je před neoprávněným přístupem přidělením přístupových práv jednotlivým uživatelům. S novou instalací je ve Variu jeden uživatel - administrátor. Při prvním spuštění se můžete přihlásit vaším jménem. Vario vytvoří nový uživatelský účet. Doporučujeme vám co nejdříve zadat do seznamu uživatelů jména všech, kdo budou se systémem pracovat, přidělit jim přístupová práva a nastavit hesla. Další informace naleznete v dokumentaci pod heslem přístupová práva.

Přeinstalování

Programové soubory Altus Varia jsou znovu zkopírovány do složky Varia (C:\Program files\Vario11). Stávající soubory se před přepsáním zálohují. Přeinstalace se provádí jen v případě, že by byl program poškozen.

Aktualizace

Aktualizace slouží k instalaci nového vydání programu. Novější programové soubory Altus Varia jsou zkopírovány do složky Varia (C:\Program files\Vario11). Stávající soubory se před přepsáním zálohují.

Administrátorská instalace

Administrátorská instalace slouží k vytvoření složky s instalací Varia na serveru. Z této složky mohou ostatní uživatelé v síti spustit aktualizaci Varia. Doporučujeme používat automatickou aktualizaci, která zajistí, aby všichni uživatelé pracovali s aktuálním vydáním.