spav_indexdefrag


Provede online (zpracovávané tabulky zůstávají uživatelům k dispozici) defragmentaci všech indexů ve všech tabulkách dané databáze.

Syntaxe:

spav_indexdefrag
[@DBName=] JmenoDatabaze

Argumenty:

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž indexy chci defragmentovat.

Příklad:

spav_indexdefrag @DBName='[Data0001]'

spav_indexdefrag '[Data0001]'

Provede defragmentaci všech indexů v databázi Data0001.

Poznámky:

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá příkazu DBCC INDEXDEFRAG.
Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz. Books Online pro MSSQL) vám umožní určit, zda je nutno provést defragmentaci.