spav_changedbowner


Změní vlastníka dané databáze.

Syntaxe:

spav_changedbowner
[@DBName=] JmenoDatabaze, [@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Argumenty:

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíhož vlastníka chci změnit.

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databáze.

Příklad:

spav_changedbowner @DBName='Data0001', @NewOwner='sa'

spav_changedbowner 'Data0001', 'sa'

Změní vlastníka databáze Data0001 na účet sa.

Poznámky:

Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který vlastní některou z databází. Uživatele nelze díky vlastnictví databáze odstranit.
Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
Procedura využívá proceduru sp_changedbowner.